เกี่ยวกับเรา - Mastertech
สอบถาม โทร. 02 952 7280-3

เดิมชื่อบริษัท มาสเตอร์เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2530 จนกระทั้งดำเนินการมาถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2537 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จนถึงปัจจุบัน

บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการองค์กรทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ในฐานะบริษัทผู้ออกแบบและผลิตระบบเครื่องบันทึกเวลา(TimeRecorder) เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ(AccessControl) เครื่องบันทึกการซื้ออาหาร(Data Terminal) เครื่องคิดค่าบริการจอดรถ(Car Park) ระบบบริหารงานยานพาหนะ(GPS Vehicle Tracking System) และรวมไปถึงการให้บริการทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ภายใต้ยี่ห้อ TAFF.

สารจากท่านประธาน ผู้ก่อตั้งบริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท เอ็มเบ็ดเด็ด เจ จำกัด และ บริษัท รมิตาเฮลธ์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด จบการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความสนใจด้านอิเลคทรอนิคและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและได้บริหารบริษัทมาสเตอร์เทคฯ มาเป็นเวลา 24 ปี ปัจจุบันท่านได้ก่อตั้งบริษัท สาขาในประเทศจีน.

คุณเค่งฮั้ว แซ่อื้อ ผู้บริหารของ บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการทำงานว่า "ผมภูมิใจที่เป็นผู้สร้างงานให้หลายคนมีรายได้ เติบโตอย่างมั่นคงและยังได้สร้างพื้นฐานไว้ระดับหนึ่งที่จะให้คนรุ่นหลังได้สานต่อโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์อยากเป็นตัวอย่างให้คนทำงานได้มีกำลังใจที่จะต่อสู้ให้เขาเห็นว่าถึงแม้จะยากลำบากแต่ถ้าตั้งใจทำจริงก็ประสบความสำเร็จในที่สุด".

นอกจากนี้คุณเค่งฮั้ว ยังได้กล่าวถึงธุรกิจหลักของมาสเตอร์เทคฯว่า บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องบันทึกเวลา Access Control, Food Court, Car Park และ GPS ภายใต้ยี่ห้อ TAFF เปิดดำเนินการมาเป็นปีที่ 24 แล้วได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าทั้งระดับองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็กทั่วประเทศ อีกทั้งในปี 2547 บริษัทได้เปิดสาขาที่เมืองนานจิงเพื่อผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ GPS ในประเทศจีนอีกด้วย ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน นับเป็นความสำเร็จที่มาสเตอร์เทคฯทุกคนภูมิใจ.

ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวบ้าง ทว่าทางมาสเตอร์เทคฯ ยังมีการพัฒนาต่อเนื่องเราได้ออกสินค้าใหม่หลายรุ่นสู่ตลาด ซึ่งยังคงอยู่ในสายเดิมเป็นการนำเอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้กับตัวอุปกรณ์ของเรา เช่น ด้านเครื่องบันทึกเวลาและ Access Control ได้ออกเครื่องรุ่นใหม่ CRU-65 โดยนำหัวอ่านลายนิ้วมือที่มีความละเอียดและแม่นยำสูงมาแทนหัวอ่านแบบเดิม ในส่วน CPU ได้ใช้ CPU ที่เร็วขึ้น กินไฟน้อยลง มีหน่วยความจำสูง อุปกรณ์ทุกตัวจะให้มีความสามารถในการติดต่อได้ง่ายผ่านระบบเครือข่ายและ Internet เพิ่มความคล่องตัวในการใช้งานให้ลูกค้าในส่วนซอฟท์แวร์ก็ปรับเปลี่ยนไปใช้ภาษาที่ทันสมัยและรองรับ internet เช่น ภาษา JAVA.

แม้จะมีปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันสูงจากสินค้าราคาถูกจากจีน แต่เนื่องจากเรามีฐานลูกค้าเดิมอยู่เป็นจำนวนมากและลูกค้าส่วนใหญ่ยังเน้นที่คุณภาพของสินค้าและบริการมากกว่าจะมองเรื่องราคาเป็นหลักทำให้ส่งผลกระทบไม่มากนัก เรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าของเราต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากมาตรฐาน ISO 9001 แล้ว เรายังเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในเมืองไทยขณะนี้ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. เป็นการการันตีคุณภาพอีกด้วย.

คุณเค่งฮั้ว แซ่อื้อ
ประธานกรรมการ