ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องบันทึกเวลา อันดับ1ของไทย - TAFF Mastertech International Co., Ltd.
สอบถาม โทร. 02 952 7280-3

รายชื่อลูกค้าTAFF ผู้นำเทคโนโลยีด้านเครื่องบันทึกเวลา ผลิตภัณฑ์ของคนไทย สร้างสรรค์
โดยทีมวิศวกรคนไทย ความภูมิใจอันยิ่งใหญ่ที่สามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้า...รายชื่อลูกค้าด้านล่างนี้และ มากกว่า 10,000 บริษัทฯ เป็นรายชื่อลูกค้าที่ได้ให้ความไว้วางใจซื้อสินค้ากับทาง Mastertech International ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ลูกค้าได้พิจารณาทั้งราคา และคุณภาพสินค้าจนเป็นที่พอใจ และตกลงซื้อสินค้าแล้ว จึงมั่นใจได้ว่าไม่ถูกหลอกหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ จากทางเราแน่นอนลำดับ

รายชื่อลูกค้า

1 โรงแยกก๊าซระยอง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
2 บ.เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
3 บ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
4 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
5 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
6 บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน)
7 บ.ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
8 บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
9 บ.โตไก รับเบอร์ คอมเพาน์ดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
10 บ.กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
11 บ.มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
12 บ.นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด
13 บ.เจวีซีเคนวูด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
14 บ.เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด
15 บ.ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
16 บ.แพนดส์ กรุ๊ป โลจิสติกส์ จำกัด
17 บ.ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
18 เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
19 บ. อำพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง จำกัด
20 บ.การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
21 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
23 สำนักพระราชวัง พระบรมมหาราช
24 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
25 บ.น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
26 บ.ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด
27 บ.ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด
28 บ.เกษมกิจ จำกัด
29 บ.เลนโซ่ จำกัด
30 บ.โกร-เฮ่ สยาม จำกัด
31 บ.เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
32 บ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด
33 บ.พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
34 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
35 บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์
36 บ.อิออน(ไทยแลนด์) จำกัด
37 บ.เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
38 บ.ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
39 บ.มอคโคน่า (ประเทศไทย) จำกัด
40 บ.เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
41 บ.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
42 บ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
43 บ.น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
44 บ.กรีนสปอต จำกัด
45 บ.กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
46 บ.ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
47 บ.พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด และ.บริษัทในเครือ
48 บ.จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
49 บ.เอ็มเค อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ
50 บ.สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
51 บ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
52 บ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
53 บ.บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
54 บ.เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
55 บ.ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
56 บ.ซีพีแรม จำกัด
57 บ.โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
58 บ.โกลเด้น โดนัท จก.
59 บ.อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
60 บ.ฟิลิปส์(ประเทศไทย) จำกัด
61 บ.เดนโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
62 บ.สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด
63 บ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
64 บ.เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
65 บ.ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
66 บ.แมทเทล กรุงเทพ จำกัด
และ มากกว่า 10,000 บริษัทฯ ที่ไว้วางใจที่ใช้ผลิตภัณฑ์ TAFF