ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องบันทึกเวลาสแกนลายนิ้วมือ อันดัน 1 ของไทย - TAFF Mastertech International Co., Ltd.
Face Scan
 • เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก Face Scan รุ่น M2000

 • เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก รุ่น CRU71-FO

 • เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก รุ่น CRU71-CL

 • เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก รุ่น CRU67CL-FO

 • เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก รุ่น CRU67CL

 • เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก รุ่น CRU63CL-FO

 • เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก รุ่น CRU63CL

 • เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก รุ่น CRU63BM

 • เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก รุ่น CRU43CL-FO

 • เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก รุ่น CRU43CL

 • เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก รุ่น CRU43BM-FO

 • เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก รุ่น CRU43BM

 • เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก Face Scan รุ่น M2000

 • กล่อง Control รุ่น ACU67

 • เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก รุ่น CRU71-FO

 • เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก รุ่น CRU71-CL

 • เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก รุ่น CRU67CL-FO

 • เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก รุ่น CRU67CL

 • เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก รุ่น CRU63CL-FO

 • เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก รุ่น CRU63CL

 • เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก รุ่น CRU63BM

 • กล่อง Control รุ่น MU63

 • กล่อง Control รุ่น MU672

 • ชุดอุปกรณ์ล๊อค Magnatic Lock

 • ชุดอุปกรณ์ล๊อค Electric Bolt Lock

 • เครื่องคีย์ทะเบียนรถ รุ่น MU1

 • ไม้กั้นรถยนต์ Barrier

 • ระบบแนะนำช่องจอด Preferred Parking Spaces

 • VTU-609 3Gx2

 • VTU-608 3G

 • DVR 7004

 • Ultrasonic Sensor

 • Magnetic Card Reader

 • Camera

 • Smart Card

 • Barcode Card