วิธีการตรวจสอบลายนิ้วมือของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ - TAFF
สอบถาม โทร. 02 952 7280-3

ข่าวสารและกิจกรรม

 • วิธีการตรวจสอบลายนิ้วมือของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ  Aug 9,2017


  เทคโนโลยีระบบบันทึกเวลา เครื่องสแกนลายนิ้วมือยังคงมีการพัฒนาต่อไปซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับความปลอดภัย และมีความสะดวก สบายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งในด้านการใช้งาน ที่ถือได้ว่ามีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในส่วนของผลิตภัณฑ์ ที่จะมีความหลากหลายขึ้นในอนาคตอันใกล้ นอกเหนือจากระบบบันทึกเวลา ระบบควบคุมการเข้าออกประตู คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือฯลฯ อาจจะมีการนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาเพิ่มฟังก์ชั่นที่สำคัญสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านก็เป็นได้ แต่เพราะการใช้ที่เริ่มแพร่หลาย ทำให้หลายคนอยากจะรู้ถึง

  วิธีการตรวจสอบขั้นตอนการสแกนนิ้วของระบบบันทึกเวลาว่าทำอย่างไร
  1.เครื่องสแกนลายนิ้วมือตรวจพิสูจน์บุคคล
  -เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ถือได้ว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาทำการตรวจพิสูจน์สิ่งมีชีวิตด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีชีวภาพหรือการสแกนนิ้วเข้ากับเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อเป็นการตรวจพิสูจน์บุคคล หรือลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลโดยการนำมาเปรียบ เทียบกับข้อมูลในฐานข้อมูล ที่เคยบันทึกไว้ก่อนหน้านั้น ซึ่งลักษณะความแตกต่างของลายนิ้วมือของแต่ละบุคคล จะเป็นลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีขั้นตอนการตรวจสอบลายนิ้วมือ อาจตรวจสอบลายนิ้วมือจากการถ่ายและการบันทึกภาพลายนิ้วมือ ซึ่งผู้ที่จะต้องใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จะต้องมาถ่ายและบันทึกภาพลายนิ้วมือไว้ในฐานข้อมูลก่อน

  2.ขั้นตอนการตรวจสอบจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
  -การสแกนลายนิ้วมือระบบบันทึกเวลา ง่ายๆ เพียงแค่วางนิ้วมือแต่ละนิ้วลงบนกระจกเลนส์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกหนึ่งนิ้ว ที่อาจจะต้องมีการบันทึกหลายๆ ครั้ง เพื่อทำการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือได้ครบถ้วนทั้งนิ้ว และในหนึ่งคน อาจมีการบันทึกลายนิ้วมือไว้หลายนิ้ว เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสำรองไว้ในกรณีที่นิ้วหลักของการสแกนอาจจะมีปัญหา อย่างเช่นนิ้วลอก นิ้วเป็นแผล นิ้วขาด ทำให้สแกนไม่ผ่านจึงควรทำการสแกนนิ้วอื่นๆ อีกหลายครั้ง

  3.เครื่องสแกนลายนิ้วมือปรับและกรองภาพลายนิ้วมือ
  -เมื่อทำการสแกนลายนิ้วจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ แล้ว จะมีการปรับและกรองภาพเฉพาะลายนิ้วมือ ด้วยการแปลงภาพเป็นสีขาวดำ ซึ่งเมื่อบันทึกลายนิ้วมือด้วยเครื่องสแกนฯ แล้ว เครื่องจะทำการปรับและกรองภาพที่ได้ เพื่อให้เหลือเฉพาะลายนิ้วมือและทำการเก็บรายละเอียดพิกเซลของลายนิ้วมือ ให้ออกมาเป็นสีขาวดำ หรือ 0,1 เพื่อที่จะทำให้สามารถนำมาใช้ในการประมวลผลแบบดิจิตอลได้ แล้วเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะมีการปรับภาพลายเส้นของนิ้วมือให้เบาบางลง และมีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้ไฟล์ภาพมีขนาดเล็กลง แต่จะได้ภาพที่มีความคมชัดมากยิ่งขึ้น เครื่องสแกนลายนิ้วมือถือเป็นตัวบ่งชี้จุดสำคัญในลายนิ้วมือ เพื่อให้สามารถแยกลักษณะของลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลได้ ซึ่งจะใช้จุดสันเป็นจุดหลักในการแยกแยะตัวบุคคล และอาจเก็บรายละเอียดที่สำคัญ ด้วยการสแกนอีกครั้งจะช่วยทำให้สามารถแยกแยะตัวบุคคลได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้น