ประโยชน์ของจีพีเอสติดตามรถ : TAFF GPS - TAFF
สอบถาม โทร. 02 952 7280-3

ข่าวสารและกิจกรรม

 • ประโยชน์ของจีพีเอสติดตามรถ : TAFF GPS  June 27,2017


  ประโยชน์ของระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่าย ได้มากกว่า 30% ต่อเดือน ณ ปัจจุบัน คงไม่มีใครไม่รู้จักระบบจีพีเอสติดตามรถ หรือ ระบบGPS Tracking วันนี้ TAFF จะมาเล่าประโยชน์ของระบบบริหารจัดการยานพาหนะ TAFF GPS ที่จะทำให้ GPS เป็นมากกว่าแค่ระบบจีพีเอสติดตามรถธรรมดา ยังมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการ ลดค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการได้มากกว่า 30% ต่อเดือนเลยทีเดียว เรามารู้จักกับ GPS กันก่อนค่ะ  GPS ย่อมาจากคำว่า Global positioning system
  หมายถึง ระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลก โดยอาศัยการคำนวณจากความถี่สัญญาณนาฬิกาที่ส่งมาจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกซึ่งทราบตำแหน่ง ทำให้ระบบนี้สามารถบอกตำแหน่ง ณ จุดที่สามารถรับสัญญาณได้ทั่วโลก โดยเครื่องรับสัญญาณจีพีเอส ซึ่งเป็น อุปกรณ์ที่ใช้ติดตามรถ “GPS Tracking จีพีเอสติดตามรถ และวัตถุต่างๆนั้นๆ จะสามารถคำนวณความเร็วและทิศทางนำมาใช้ร่วมกับโปรแกรมแผนที่ เพื่อใช้ในระบบการติดตามรถ หรืออุปกรณ์ต่างๆ และสามารถใช้นำทางได้ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ให้กำเนิดระบบจีพีเอส(GPS) มาตั้งแต่ปีค.ศ.1957(พ.ศ.2500) เมื่อ 1 กันยายน 2526 ได้เกิดเหตุการณ์โคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 007ของเกาหลีใต้บินพลัดหลงเข้าไปในน่านฟ้าของสหภาพโซเวียตและถูกรัสเซียยิงตก ทำให้ผู้โดยสาร 269 คนเสียชีวิตทั้งหมด ประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกนจึงได้ประกาศให้พัฒนาระบบจีพีเอสที่เคยใช้เฉพาะทางการทหารให้นำไปพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้ใช้กับพลเรือนและอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปนำมาใช้งานได้

  แรกเริ่มมีการนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อหาพิกัดเครื่องบิน พิกัดเรือ พิกัดรถ พิกัดบุคคล ต่อมามีการเพิ่มวิวัฒนาการร่วมกับการส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง GPRS เพื่อแสดงผลแบบ realtime ในการติดตามยานพาหนะ ,ติดตามการส่งสินค้า และมีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป จนมาถึงประเทศไทย  TAFF GPS Tracking System เป็นระบบบริหารจัดการยานพาหนะ จีพีเอสติดตามรถและรายงานผล โดยใช้เทคโนโลยี GPS
  ซึ่งเป็นระบบระบุพิกัดด้วยดาวเทียมที่ให้ความแม่นยำสูง สามารถให้ข้อมูลได้แบบ Real time ผ่านระบบ 3G และ SMS ทำให้ทราบทุกความเคลื่อนไหวของยานพาหนะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและจัดการระบบขนส่ง
  - สามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญไปยังศูนย์ได้ทันที
  - สามารถส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปยังศูนย์ เช่น ตำแหน่ง เวลา ความเร็ว การเปิดปิดประตู
  - สามารถสั่งการจากศูนย์สั่งตัดการทำงานของเครื่องยนต์ สั่งจับภาพ และฟังเสียงสนทนาได้  ประโยชน์ที่ได้รับ จากระบบ TAFF GPS
  1.เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า
  - สร้างฐานข้อมูลลูกค้าจากตำแหน่งจริงบนแผนที่
  - วางแผนการเข้าพบและตรวจสอบการทำงาน
  - วางแผนการจัดส่งสินค้า
  - วางแผนการให้บริการ

  2.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย
  - ใช้วางแผนการเดินทางและลดปัญหาการใช้เส้นทางทับซ้อน
  - สามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อปรับลดค่าใช้จ่าย
  - สามารถบริหารการซ่อมบำรุงได้ดีขึ้น
  - สามารถป้องกันการขับรถนอกเส้นทางหรือนำไปใช้งานส่วนตัว
  - จ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานขับรถได้ตรงความเป็นจริง

  3.สร้างระบบความปลอดภัยให้ยานพาหนะ
  - กำหนดบริเวณห้ามเข้าหรือห้ามออก เพื่อป้องกันการโจรกรรม
  - ติดตามตรวจสอบที่อยู่ของยานพาหนะ ได้แบบ Real Time
  - ส่งข้อมูลฉุกเฉิน เช่น ประตูเซฟเปิด-ปิด (อุปกรณ์เสริม)
  - ข้อมูลเป็นหลักฐานลงโทษผู้ละเมิดข้อบังคับ