ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องบันทึกเวลา อันดับ1ของไทย - TAFF Mastertech International Co., Ltd.
สอบถาม โทร. 02 952 7280-3

ผลงานที่ผ่านมาTAFF ผู้นำเทคโนโลยีด้านเครื่องบันทึกเวลา ผลิตภัณฑ์ของคนไทย สร้างสรรค์
โดยทีมวิศวกรคนไทย ความภูมิใจอันยิ่งใหญ่ที่สามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้า...