เครื่องบันทึกเวลาทำงาน รุ่น CRU63CL (Contactless Smart Card)
สอบถาม โทร. 02 952 7280-3

เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก รุ่น CRU63CL(Contactless Smart Card)