เครื่องบันทึกเวลาทำงาน รุ่น CRU67CL
สอบถาม โทร. 02 952 7280-3

เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก รุ่น CRU67CL