เครื่องบันทึกเวลาทำงาน สแกนลายนิ้วมือ รุ่น CRU71-FO
สอบถาม โทร. 02 952 7280-3

เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก สแกนลายนิ้วมือ รุ่น CRU71-FO