เครื่องบันทึกเวลาทำงาน สแกนใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือ รุ่น M2000
สอบถาม โทร. 02 952 7280-3

เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก Face Scan สแกนใบหน้าและสแกนลายนิ้วมือ รุ่น M2000