ไม้กั้นรถยนต์ Barrier

ระบบควบคุมการเข้า-ออกของรถอัตโนมัติ

เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้รถในอาคารจอดรถเพื่อให้ทราบที่ว่างโดยไม่ต้องขับรถวนหา 
• ประหยัดทั้งเวลาและพลังงาน  และอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ 
• ชั้นจอดรถบนลานจอด มีจำนวนรถที่จอดบนนั้นแล้วกี่คัน 
• เพิ่มความคล่องตัวของการจราจรภายในอาคารจอดรถ 
• ช่วยลดเวลาในการหาที่จอด 
• ลดปัญหาการจราจรติดขัดภายในห้างและนอกห้าง 

Description

ระบบควบคุมการเข้าออกบัตรสมาชิก

ระบบนี้จะเป็นระบบควบคุมการผ่านเข้าออกของสมาชิกที่มีบัตร และ มีสิทธิเข้าจอดในที่ ที่กำหนดเท่านั้นโดยจะมีไม้กั้นและหัวอ่านให้สมาชิกที่มีบัตรเข้ามาแตะ หากบัตรนั้นมีสิทธิในการเข้าจอดเครื่องกั้นจะเปิดไม้กั้นให้อัตโนมัติ ระบบนี้จะไม่ต้องมีพนักงานมาดูแล 

วิธีการทำงาน

ระบบแนะนำช่องจอดรถ

เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ขับรถยนต์หาที่จอดรถ โดยระบบจะมีป้ายไฟแสดงผลบอกว่าชั้นไหนเต็มแล้ว ชั้นไหนมีที่ว่างกี่ที่ 

ไฟแสดงสถานะช่องจอดรถ

โดยลูกค้าเมื่อเลี้ยวเข้าไปในชั้นที่ว่างแล้วจะมีจุดสังเกตคือด้านบนเพดานจะมีไฟแสดงสถานะที่ที่จอดทุกช่อง ถ้าเป็นสีเขียวคือที่จอดนั้นว่าง  ถ้ามีรถจอดอยู่แล้วไปจะดับ โดยจะมีไฟ LED สีแดงเล็กๆ ติดอยู่ที่ กล่อง Sensor 

การติดตั้ง Ultrasonic Sensors ในที่จอดรถ

การติดตั้งระบบแนะนำที่จอดรถนั้นจะติดตั้งบนเพดานที่จอดรถ โดยติดตั้งกล่อง sensor ให้อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของที่จอดนั้น และ ติดตั้งไฟเขียวให้ยื่นออกมานอกช่องจอดเพื่อให้ลูกค้าที่ขับรถผ่านมองเห็นได้ชัดเจนโดยมีคุณสมบัติในรูปดังนี้ 

Ultrasonic sensor

โดยที่ช่องจอดรถทุกช่องนั้นจะมีการติดตั้ง Ultrasonic sensor เพื่อตรวจสอบว่าที่จอดนั้นมีรถจอด หรือมีวัตถุอื่นใดกีดขวางช่องจอดหรือไม่ หากไม่มีกล่อง Sensor จะแสดงสถานะโดยให้ไฟ LED สีเขียวที่ติดตั้งไว้ที่ใกล้ช่องทางเดินรถติดสว่าง และ ไฟสีแดงที่กล่อง sensor จะดับ เมื่อมีรถมาจอด Ultrasonic sensor สามารถจับได้ กล่องนี้ก็จะสั่งไฟสีเขียวนั้นดับ และ ไฟสีแดงที่กล่องจะติดขึ้นมาแทน

 

System Diagram

 

ตู้ใส่หัวอ่านบัตร

ลักษณะการติดตั้ง