Menu Close

ตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติ รุ่น ACD-1071

Download: Brochure
เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ รุ่น ACD-1071 เป็นอุปกรณ์จ่ายบัตรจอดรถโดยไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ เหมาะสำหรับการติดตั้งณ. ทางเข้าสถานที่จอดรถ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่อื่นและคอยเติมบัตรเมื่อบัตรใกล้หมด ช่วยลดค่าใช้จ่ายและบริหารบุคลากรได้เต็มประสิทธิภาพ เครื่องถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวก สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาใช้บริการ