Menu Close

เครื่องบันทึกเวลาด้วยใบหน้า FacePro1-TI

FacePro1-TI เครื่องอ่านโครงสร้างใบหน้า ชนิดจดจำใบหน้าด้วยแสง Visible Ligth
ป้องกันการปลอมแปลงโดยใช้รูปภาพจากกระดาษ,มือถือ และภาพจากวีดีโอ
สามารถตรวจจับอุณหภูมิของร่างกาย ตรวจจับการไม่สวมหน้ากากอนามัย
จดจำใบหน้าถึง 6,000 ใบหน้า มีโหมดการตรวจใบหน้า,ฝ่ามือ,ลายนิ้วมือ และ pin ภายในเครื่องเดียว
มีระยะในการใช้งาน 0.3-2 เมตร ทำงานรวดเร็ว แม่นยำ ทำงานได้ดีในที่แสงน้อย
Download: Brochure

FacePro1-TI เครื่องอ่านโครงสร้างใบหน้า ชนิดจดจำใบหน้าด้วยแสง Visible Ligth ป้องกันการปลอมแปลงโดยใช้รูปภาพจากกระดาษ,มือถือ และภาพจากวีดีโอ สามารถตรวจจับ
อุณหภูมิของร่างกาย ตรวจจับการไม่สวมหน้ากากอนามัย จดจำใบหน้าถึง 6,000 ใบหน้า มีโหมดการตรวจใบหน้า,ฝ่ามือ,ลายนิ้วมือ และ pin ภายในเครื่องเดียว มีระยะในการใช้งาน 0.3-2 เมตร ทำงานรวดเร็ว แม่นยำ ทำงานได้ดีในที่แสงน้อย