Menu Close

ถาม - ตอบ เครื่องรุ่น VF1000

การลงทะเบียนพนักงาน

ควรให้เห็นใบหน้าชัดเจน ให้เห็น คิ้ว ตา จมูก ปาก ไม่สวมหน้ากาก สวมแว่นได้แต่ไม่สวมแว่นดำ

ภาพที่มาจากภายนอก ควรมีลักษณะต่อไปนี้

• ควร crop มาก่อน

• ควรปรับภาพที่ crop แล้วให้มีขนาดประมาณ 200×300 pixel – 600×800 pixel

• ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น รหัสพนักงาน.jpg เช่น 1234.jpg

กำหนดได้สูงสุด 15 หลัก เป็นตัวอักษรผสมตัวเลขได้ และรหัสขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์ได้

การตั้งค่า

เซ็ท Duplicate ได้ โดยกำหนดค่าได้ระหว่าง 0-255 วินาที นั่นคือบุคคลเดิมจะลงเวลาได้ต่อเนื่อง แต่ต้องห่างกันตามเวลาที่ตั้งไว้
มีการส่ง Notification เข้ามือถือของผู้ลงเวลา หากผู้ใช้อยู่ในระบบ masterTime (ไม่มีการแจ้งทาง email)
เครื่องจะบันทึกตามจริง แสดงข้อความแจ้งเตือน แต่จะปลดล๊อคประตูหรือไม่ สามารถกำหนดได้อีกขั้น
เครื่องจะบันทึกตามจริง แสดงข้อความแจ้งเตือน แต่จะปลดล๊อคประตูหรือไม่ สามารถกำหนดได้อีกขั้น
เครื่องจะตรวจสอบไม่ได้ เนื่องจากในการเซ็ทดังกล่าวเครื่องจะตรวจสอบทั้งใบหน้า การสวมหน้ากาก (ปิดจมูก ปิดปาก) ใบหน้าจะไม่ครบจึงตรวจสอบไม่ได้
เครื่องสามารถตรวจสอบว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ (Living Detection) โดยตั้งได้ 3 ระดับ Normal , Standard , Strict

การ Export User ไป Thumb drive

ทั้งหมดเป็นการ export ข้อมูลพนักงานจากเครื่อง VF1000 ไปที่ ThumbDrive มีความแตกต่างกันดังนี้

 1. Export User Info
  1. เป็นข้อมูลพนักงาน ประกอบด้วย รหัส ชื่อ รหัสบัตร
  2. เป็นข้อมูลในรูปแบบ excel
  3. สามารถนำเข้าฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้
 2. Export Picture
  1. เป็นข้อมูลรูปภาพพนักงาน (Face Template)
  2. เป็นข้อมูลที่เข้ารหัสเฉพาะ
  3. ไม่สามารถนำเข้าฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้
  4. ใช้เพื่อการ โอนย้ายข้อมูลจาก Device หนึ่งไปอีก Device หนึ่ง
  5. เครื่องรับรับข้อมูลผ่านเมนู Import (User Edit->Import->Import User Photo)
  6. เครื่องรับข้อมูลเพิ่มได้อย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขได้
 3. Export User
  1. เป็นข้อมูลพนักงาน ประกอบด้วย รหัส ชื่อ รหัสบัตร รูปพนักงาน
  2. เป็นข้อมูลที่เข้ารหัสเฉพาะ
  3. ไม่สามารถนำเข้าฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้
  4. ใช้เพื่อการ โอนย้ายข้อมูลจาก เครื่อง Device หนึ่งไปอีก Device หนึ่ง
  5. เครื่องรับรับข้อมูลผ่านเมนูการ Import (User Edit->Import->Import User)
  6. เครื่องรับข้อมูลเพิ่มแล้ว ยังสามารถแก้ไขได้ด้วย

การสแกนใบหน้า

ถ้าเป็นแว่นสายตาแบบใส เครื่องจะยังตรวจสอบใบหน้าได้ดี
ถ้าเป็นแว่นดำ ผู้ใช้จำเป็นจะต้องถอดแว่นก่อน

เครื่องสามารถตรวจสอบใบหน้าได้ดี แม้จะ

 • อยู่ในที่ค่อนข้างมืด
 • อยู่ในที่ค่อนข้างสว่างจ้า
 • มีแสงจากด้านหลังผู้ใช้มาก (ย้อนแสง)
กรณีย้อนแสงในบางมุม อาจจะสร้างปัญหาในการอ่านของกล้อง
ข้อดีของ VF1000 คือเซ็ทโหมดการ Identify เป็นรายคนได้ วิธีแก้ไขคือ เซ็ทโหมดทั้งสองคนเป็น Card+Face ในโหมดนี้ผู้ใช้ทั้งสองจะต้องแตะบัตรก่อน จึงจะสแกนหน้าได้

หากใช้บัตรอย่างเดียว เครื่องจะไม่บันทึกอุณหภูมิ  เนื่องจากเครื่องไม่สามารถหาจุดบนใบหน้าเพื่ออ่านอุณหภูมิได้

Access Control

มีระบบ Access Control ในตัว แต่ไม่สามารถกำหนดช่วงเวลาได้ นั่นคือถ้าตรงกับรหัสในตารางพนักงาน เครื่องจะปลดล๊อคประตู

ทำได้ เราสามารถเซ็ทได้ 2 อย่าง

 • กำหนดได้ 1 ช่วงเวลา เพื่อเปิดประตูเสมอ (Limit Pass Access)
 • กำหนดได้ 1 ช่วงเวลา เพื่อปิดประตูเสมอ ( Limit No Access) ถึงแม้จะผ่านการตรวจสอบ

ต้องติดตั้ง ACU (Access Control Unit) เพิ่ม อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถกำหนด

 • 20 TimeZones
 • แต่ละ TZ กำหนดได้ 8 วัน (วันธรรมดา + วันหยุด)
 • ในแต่ละวันกำหนดช่วงเวลาอนุญาตได้ 5 ช่วงเวลา

การติดต่อกับ PC และ Server

เครื่อง VF1000 ติดต่อกับ Server ผ่าน TCP/IP