Menu Close

Hardware

Time Attandant Terminal

คู่มือ VF1000

คู่มือ VF600

คู่มือ CRU-77

คู่มือ CRU-71

คู่มือ CRU-67

Access Control Unit

คู่มือ ACU-67

คู่มือ ACU-77

คู่มือ ACU-81

GPS

คู่มือ VTU-608

Software

TAFF Config67

TAFF Config67v2

คู่มือ TAFF Config67

TAFF Masterface

TFW Finger

TFW Finger Lan

TFW LAN

Time Attendance

Mini TA

Barcode / Bar Printing

Barprint98

BarPrint2000

Others

Driver USB

Cardviwer

Cardprint 2000

CIW TA

CIW 2000