Menu Close

Showing all 2 results

  • Smart Card  เป็นบัตรพนักงานแบบไร้การสัมผัสกับหัวอ่านบัตรฝังชิปทีความจุข้อมูลได้ 1 k อ่านบัตรที่คลื่นความถี่ 13.56MHz สามารถเก็บข้อมูลการบันทึกเวลาเข้า/ออกลงบัตรได้ 60 Records เก็บชื่อพนักงาน(ภาษาอังกฤษ)รหัสพนักงานสามารถล็อค Issue ได้เมื่อพนักงานทำบัตรหาย พนักงานสามารถ ตรวจสอบการเข้า/ออกงานได้เองจากบัตร เมื่อพนักงานลาออกนำบัตรเดิมมาล้างข้อมูลและ บันทึกข้อมูลพนักงานคนใหม่ได้

  • บัตรพนักงาน แบบ Barcode บริษัทฯ แถมโปรแกรมสำหรับพิมพ์รหัส Barcode ซึ่งเป็นแบบ 3 of 9 +sum โดยผู้ซื้อสามารถพิมพ์รหัสพนักงานได้เอง พิมพ์ลงบนกระดาษสติกเกอร์สกีนสีดำและนำแถบรหัสไปติดบัตรที่สามารถทำได้เอง หากต้องการบัตรที่สวยงามมีความคงทนสามารถสั่งพิมพ์บัตรสำเร็จรูปจากบริษัทได้ เรามีทีมงานออกแบบและจัดทำ