Menu Close

ประตูกั้นแบบบานสวิง

เป็นประตูที่เหมาะสำหรับใช้ในช่องทางพิเศษ ร่วมกับเครื่องควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ เช่น รถเข็นผู้พิการ , รถเข็นขนส่งสินค้า หรือ สตรีมีครรภ์ เป็นต้น
Download: Brochure

ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน ประตูบานสวิง (swing gate)