Menu Close

Barcode Card

Category:

บัตรพนักงาน แบบ Barcode

บริษัทฯ แถมโปรแกรมสำหรับพิมพ์รหัส Barcode ซึ่งเป็นแบบ 3 of 9 +sum โดยผู้ซื้อสามารถพิมพ์รหัสพนักงานได้เอง พิมพ์ลงบนกระดาษสติกเกอร์สกีนสีดำและนำแถบรหัสไปติดบัตรที่สามารถทำได้เอง หากต้องการบัตรที่สวยงามมีความคงทนสามารถสั่งพิมพ์บัตรสำเร็จรูปจากบริษัทได้ เรามีทีมงานออกแบบและจัดทำ