Menu Close

เครื่องบันทึกเวลาด้วยใบหน้า FaceGO VF600

VF600 เป็นผลิตภัณฑ์ตรวจสอบใบหน้า ที่ใช้อัลกอริธึม AI ขั้นสูง สามารถจดจำ
และตรวจสอบใบหน้าได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ มีหน้าจอสัมผัสชนิด IPS ที่คมชัด
สวยงาม สื่อสารเข้าใจง่าย
Download: Brochure

VF600 เทคโนโลยีล่าสุดสำหรับตรวจสอบใบหน้า รวดเร็วและแม่นยำ
แม้ขณะสวมหน้ากาก พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิ ปลอดภัยสูงสุด