เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก MasterFace รุ่น M-2000

Download: Brochure

Description

M-2000 เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออกที่ทันสมัยล่าสุด

ตรวจสอบใบหน้า ลายนิ้วมือ และบัตรในเครื่องเดียว