Menu Close

ชุดอุปกรณ์ล๊อค Electric Bolt Lock

Download: Brochure

Electric Bolt Lock กลอนไฟฟ้าแบบสลัก

-ทำการ LOCK เมื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์

-ปลดล็อคเมื่อไม่มีไฟฟ้า Fail-safe operation

  (unlocks if power is lost)

-ทำการ UNLOCK เมื่อปลดไฟ ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย

-เหมาะสำหรับงาน Access Control

-สามารถตั้งเวลาหน่วงล็อคได้ตั้งแต่ 0, 2.5, 5, 9 วินาที

-ติดตั้งได้ง่ายกับประตูทุกรูปแบบ ทั้งประตูไม้ ประตูกระจก ประตูขอบอลูมิเนียม

-เหมาะกับประตูที่ต้องการเปิดได้ทั้งสองด้านไม่ว่าจะเป็นผลักเข้าหรือดึงออก

-มีไฟบอกสถานะการทำงาน (Option)

-ผลิตจากวัสดุที่มีความทนทาน